XQD

Sony XQD Card 32GB QDG32E-R - 440MB/s
CHF 133.00
inkl. 7.7% MwSt.
Art.Nr.: SOQDG32ER
Lagerbestand: 9 Stück (Bern 8 / Zürich 1)
Sony XQD Card 64GB QDG64E-R - 440MB/s
CHF 165.00
inkl. 7.7% MwSt.
Art.Nr.: SOQDG64ER
Lagerbestand: 6 Stück (Bern 3 / Zürich 3)
Sony XQD Card 120GB QDG120F - 440MB/s
CHF 278.00
inkl. 7.7% MwSt.
Art.Nr.: SOQDG120F
Lagerbestand: 8 Stück (Bern 3 / Zürich 5)
Sony XQD Card 240GB QDG240F - 440MB/s
CHF 474.00
inkl. 7.7% MwSt.
Art.Nr.: SOQDG240F
Lagerbestand: 2 Stück (Bern 2 / Zürich 0)